10 Stjórnarfundur 22 júní, 2004

Stjórnarfundur 22.06. 2004
          Haldinn á Hótel Héraði kl. 17:00.

Mættir voru Guðrún Katrín, Sveinn Sigurbjarnarson, Jörundur Ragnarsson, Jónas Hallgrímsson og Hrafnkell A Jónsson.


1. Bréf frá Samgönguráðuneytinu
Tekið var fyrir svarbréf  Samgönguráðuneytisins dags. 22.mars 2004 við bréfi  framkvæmdarstjóra SSA sem hann ritaði fyrir hönd samgöngunefndar SSA dags. 2. Janúar 2004 . Í bréfinu óskar SSA eftir því við samgönguráðuneytið að unnin verði heilstæð jarðgangaúttekt  fyrir Austurland.
Stjórn SAMGÖNG sættir sig ekki við svar Samgönguráðuneytisins og var Jónasi Hallgrímssyni falið að svara bréfi Samgönguráðuneytisins .


2. Bréf til fyrirtækja
Ákveðið var að senda Fyrirtækjum á Austurlandi bréf þar sem óskað væri eftir stuðningi þeirra við markmið samtakanna.

3. Kanna kaup á borunum
Rætt var um mikilvægi þess að nýta bora þá sem nú eru í notkun við gerð jarðganga í    Kárahnjúkum til áframhaldandi jarðgangagerða í fjórðungnum. Stjórn samtakanna telur mikilvægt að kannaður verði áhugi ítalanna á sölu boranna.


4. Kynning á markmiðum samtakanna
Ræddar voru ýmsar leiðir til að kynna markmið samtakanna enn frekar s.s með gerð límmiða í bíla o.fl. 


Fleira var ekki tekið fyrir fundi slitið kl. 18;00


Fundarritari
Guðrún Katrín Árnadóttir 

07 Stjórnarfundur 7 ágúst, 2003

Stjórnarfundur 07. 08. 2003. búið
   Fundurinn var haldinn á Hótel Héraði Egilsstöðum og hófst kl. 17:00.
Mættir: 
            Guðrún Katrín
             Jörundur
             Kristinn
             Sigfús
             Hrafnkell mætti kl. 17:30.
 
Formaður Guðrún Katrín, setti fund og stjórnaði honum.  Hrafnkell ritaði fundargerð.
 
Gengið var til dagskrár:
 
1. Aðalfundur 2003.
Samþykkt að halda aðalfund um mánaðarmót september, október.  Fundarstaður Hótel Hérað Egilsstöðum.
Rætt um að fá Helga Hallgrímsson fyrrverandi vegamálastjóra til að flytja erindi um jarðgöng á Austurlandi.  Sigfús tók að sér að ræða við Helga.
Guðrún Katrín upplýsti að þar sem hún flyst tímabundið af svæðinu, þá muni hún ekki taka að sér formennsku á næsta ári.  Rætt um að gera tillögu um Sigfús Vilhjálmsson sem formann  næsta ár.
 
2.  Önnur mál.
Stjórnin samþykkti að leita eftir því að fulltrúi SAMGÖNG einn eða fleiri fái seturétt  á Samgönguráðstefnu SSA sem fyrirhugað er að halda í október n.k. Guðrúnu var falið að koma erindi til SSA.
 
Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:10.
 
Hrafnkell A. Jónsson fundarritari.

 

04 Stjórnarfundur 10 október, 2002

 

3. stjórnarfundur 10.10.2002

Haldinn á Foss Hótel Reyðarfirði  kl.16:30

 

1. Tekið fyrir bréf frá Guðrúnu Sigríði Knútsdóttur nemanda á þriðja ári í Viðskiptaháskólanum á Bifröst. Guðrún Sigríður hefur áhuga á því að gera einhverskonar úttekt á jarðgöngunum í BA ritgerð sinni, og óskar  eftir samstarfi  við  samtökin.
Stjórn samtakanna fagnar þessari beiðni Guðrúnar og er reiðubúin að veita henni alla þá aðstoð sem hún getur ef af þessu verður.


2. Á fyrsta stjórnarfundi samtakanna í júlí s.l. var ákveðið að taka engin gjöld af félagsmönnum. Eigi samtökin hins vegar að geta  kynnt hugmyndir sínar fyrir almenningi er ljóst að einhverjir fjármunir þurfa að koma til. Því var ákveðið  að sækja um útgáfu og kynningarstyrk til bæjarfélaga og fyrirtækja sem hagsmuna eiga að gæta varðandi jarðgöng á Mið – Austurlandi.
Ýmsar leiðir til kynningar voru ræddar. Auk blaðagreina o.þ.h. ákvað stjórnin að kynna hugmyndir samtakanna í Dagskránni sem prentuð er í 5000 eintökum og fer um allt Austurland og jafnvel víðar.
Til að halda utan um fjármál samtakanna var Jörundur Ragnarsson skipaður gjaldkeri.

3. Ræddar voru ýmsar jarðgangahugmyndir. Stjórnarmenn voru sammála um að kanna þyrfti hvort hagkvæmara er að bora göng frá  Seyðisfirði til Eskifjarðar með afleggjurum  til Mjóafjarðar, Neskaupsstaðar og upp í Slenjudal.
Með þessari hugmynd þarf einungis að gera 5 gangamuna í stað 8 auk þess sem talið ódýrara að bora göng heldur en sprengja.

4. Í samtökunum eru nú u.þ.b. 300 – 400 manns. Samtökin eru einungis fjögra mánaða gömul, þetta segir okkur að; að meðaltali hafa  u.þ.b. 100 manns skráð sig í samtökin á mánuði. Stjórnin vill að  í framtíðinni geti fólk skráð sig í samtökin á netinu.

Fleira var ekki tekið fyrir.
Fundi slitið kl. 18:00
                                                               Fundarritari
 
                                                                              Guðrún Katrín  Árnadóttir
     

09 Stjórnarfundur 21 nóvember, 2003

Stjórnarfundur 21.11.2003
Haldinn á Fosshótel Reyðarfirði   Kl. 15:30 

Mætt voru : Guðrún Katrín Árnadóttir, Sveinn Sigurbjarnarson , Jörundur Ragnarsson og Sigfús Vilhjálmsson.

1. Jólakveðja
Rætt var um að senda þingmönnum jóla eða nýárskveðju frá samtökunum.

2. Faglegur ráðgjafi
Guðrún Katrín sagði fundarmönnum frá því að Svein Jónsson væri jákvæður fyrir því að vera faglegur ráðgjafi samtakanna.

3. Ræða við bæjarstjórnarmenn
     Ákveðið var  að ræða við bæjarstjórnarmenn á Héraði um mikilvægi         
     þessa ganga.


4. Efla umræðu
Stjórn samtakanna var sammála um að efla þyrfti umræðu um          jarðgöngin meðal almennings, ákveðið var að gera átak í því m.a. með viðtölum í útvarpi og blaðaskrifum.

 Fundi slitið kl. 16:30
                                                                              Fundarritari
                                                                      Guðrún Katrín Árnadóttir

 

06 Stjórnarfundur 5 mars, 2003

Stjórnarfundur 05.03. 2003 búið
 Stjórn SAMGÖNG kom saman til fundar á Hótel Héraði á Egilsstöðum kl. 17:00.
Mættir:
            Guðrún Katrín Árnadóttir
              Sigfús Vilhjálmsson
              Jónas Hallgrímsson
              Sveinn Sigurbjarnarson
              Jörundur Ragnarsson
              Hrafnkell A. Jónsson  
Formaður Guðrún Katrín Árnadóttir stjórnaði fundi, Hrafnkell A. Jónsson ritaði fundargerð.
 Þetta gerðist.
 
1.       Samþykktir       
                    Samþykktir Samtaka áhugafólks um jarðgöng á Mið-Austurlandi voru undirritaðar.
 
2.    Auglýsing            
                    Kynnt var auglýsing frá SAMGÖNG sem birtist í Dagskránni 10. tbl. 2003.
 
3.     Næstu skref   
                     Rætt var um næstu skref í baráttu fyrir framgangi hugmynda SAMGÖNG.   Formaður gerði grein fyrir hugmyndum sínum um að efna til viðtækrar undirskriftasöfnunar á Mið-Austurlandi þar sem reynt væri að afla breiðs stuðnings við málefnið og afhenda undirskriftirnar þingmönnum kjördæmisins á ráðstefnu um samgöngumál sem áformað er að halda á Austurlandi í mars.
Hugmynd formanns var rædd og komu þar fram efasemdir um að þetta væri besta leiðin eins og mál standa í dag.    Bent var á að til að ná góðri niðurstöðu þyrfti mikla skipulagningu og mannafla.   Undirskriftasöfnun gæti vissulega þjónað tilgangi t.d. á Seyðisfirði þar sem áhugi fyrir jarðgangagerð er almennur, en aftur á Héraði þyrfti væntanlega meiri tíma og mannafla.
Eftir umræður var samþykkt að framkvæma undirskriftarsöfnun með þeim hætti að ganga í hús þar sem mannafli fæst.   Annars staðar yrði auglýst að undirskriftalistar lægju frami og fólk hvatt með auglýsingum og með því að vera á ferð í verslunum og fjölsóttum þjónustufyrir-tækjum með lista.
Fólki yrði gefinn kostur á að velja hvort það skráði sig sem félaga í samtökunum og lýsti með þeim hætti stuðningi við hugmyndir SAMGÖNG, eða það skrifaði nöfn sín á lista til stuðnings málefninu.   Samþykkt var að undirskriftasöfnunin stæði til 6. apríl n.k.
 
4.        Kynning í útvarpi  
                    Samþykkt var að leita eftir því að koma að kynningu á málefnum SAMGÖNG í Svæðisútvarpinu , Sigfúsi Vilhjálmssyni var falið að koma þar fram sem talsmaður stjórnarinnar.   Guðrúnu Katrínu var falið að koma fréttatilkynningu í Austurgluggann.
 
5.         Hagkvæmnismat
                   Sveitarstjórn Seyðisfjarðar og Fjarðabyggðar hefur verið sent bréf þar sem því er beint til sveitarstjórnanna að þær fari þess á leit við Byggðastofnun að gerð verði úttekt á hagkvæmni og byggðaáhrifum jarðgangna á Mið-Austurlandi, þar sem í forsendum úttektarinnar væri tekið tillit til raka SAMGÖNG eins og þau voru sett fram í bréfi SAMGÖNG til Byggðastofnunar dags. 27.1.2003.  
Fleira var ekki tekið fyrir, fundi slitið kl. 18:00.
Hrafnkell A. Jónsson, ritari
 

 

03 Stjórnarfundur 8 ágúst, 2002

Stjórnarfundur
Samtakaáhugafólks um jarðgöng á Mið – Austurlandi  8.08 2002


Dagskrá :


1. Nafn á samtökinn.
2. Markmið samtakanna.
3. SSA. þing
4. Bréf til þingmanna kjördæmisinns.
5. Bréf til Byggðastofnunnar  ( Uppkast )
6. Fundargerð um jarðgangaframkvæmdir á Austurlands.
7. Stefnumörkun íslenskra sveitafélaga í byggðarmálum.
8. Félaga skráningar.
9. Almennur fundur fyrir fólk á Mið – Austurlandi

 

08b Stjórnarfundur 4 október, 2003


1. stjórnarfundur 04.10.2003

Nýkjörin stjórn SAMGÖNG kom saman til fundar á Hótel Héraði laugardaginn 4. okt. 2003 og skipti með sér verkum.
Tillaga kom fram um formann Guðrúnu Katrínu Árnadóttur, Jörund Ragnarsson sem gjaldkera og Hrafnkel A. Jónsson sem ritara.  Tillagan var samþykkt samhljóða.

Fleira ekki gert.

Hrafnkell A. Jónsson ritari (sign)

05 Stjórnarfundur 13 janúar, 2003

SAMGÖNG
Fundargerð stjórnar. 13.01.2003.
Stjórn SAMGÖNG mætti til fundar á Hóteli Héraði kl. 16:00 
 mættir: Guðrún Katrín Árnadóttir,
                    Sveinn Sigurbjarnarson,
                    Sigfús Vilhjálmsson,
                    Jörundur Ragnarsson  
                    Hrafnkell  A. Jónsson.

Formaður Guðrún Katrín setti fund og fól Hrafnkatli að rita fundargerð.
.
  
1. Undirskrift
Gengið var frá undirskriftum vegna umsóknar um kennitölu fyrir   félagið.
2. Styrkir
Samtökin hafa fengið 50.000,- kr. styrk frá Fjarðabyggð, önnur sveitarfélög sem sótt hefur verið um styrk til hafa annað hvort synjað beiðninni eða ekki afgreitt hana.
3. Næstu skref
Rætt var um næstu skref til að kynna félagið, og á hvern hátt best yrði unnið að kynningu fyrir það litla fjármagn sem “samtökin” hafa til ráðstöfunar.   Samþykkt var að leggja áherslu á heimsíðu félagsins sem er vistuð undir www.sfk.is    en síðan  hefur vefslóðina www.sfk.is/jardgong.htm    Reynt verður að auglýsa heimasíðuna með skipulögðum hætti í Dagskránni.   Leitað verður eftir því við aðstandendur vefmiðlanna www.local.is , www.austurland.is, www.egilsstadir.is, og www.fjardabyggd.is að þar komi linkar fyrir heimasíðuna.
3. Opinberir  aðilar
Rætt var um samskipti við opinbera aðila.   Samþykkt var að senda stjórn Byggðastofnunar bréf þar sem farið verður fram á nýtt arðsemismat vegna jarðgangagerðar á Austurlandi í samræmi við hugmyndir “samtakanna”.   Í þessu mati verði tekið tillit til breyttra aðstæðna á Austurlandi með tilkomu byggingar álvers við Reyðarfjörð, fiskeldi víða í fjörðum austanlands, nýrrar Norrænu og beins flugs á Egilsstaði frá Þýskalandi þessar aðstæður breyta öllu samgöngumynstri og gætu breytt arðsemisútreikningum á sama máta.    Þá telur stjórnin mjög brýnt að sérfræðingar Byggðastofnunar verði fengnir til að meta þann kostnað sem af því hlíst að fara ekki í gerð jarðgangna, þar verði metinn inn aukinn byggðaflótti, kostnaður við að úrelda mannvirki í byggðum austanlands og kostnaður við uppbyggingu hliðstæðra mannvirkja á suð-vesturhorninu.
 5. Önnur mál
Stjórnin ræddi loks nauðsyn þess að efla tengsl við sveitarstjórnir á Austurlandi og mun fara fram á fundi með sveitarstjórnarmönnum til að kynna markmið samtakanna og leita eftir stuðningi sveitarstjórna við þau.   Á sama hátt verður leitað til almannasamtaka á borð við stéttarfélög, þróunarfélög og önnur samtök sem láta sig velferð Austurlands varða..
 
Fleira ekki gert fundi slitið kl. 17:45
 
Hrafnkell A. Jónsson, fundarritari
 
 

 

02 Fundargerð fyrsta stj.fundar 11 júlí, 2002

Samtök áhugafólks um jarðgöng á mið-Austurlandi.


Fundargerð:


Þann 11. júlí 2002 kom stjórn Samtaka áhugafólks um jarðgöng á Mið-Austurlandi, saman til fundar á Hótel Héraði á Egilsstöðum.
Fundurinn hófst kl. 17:00.
Mættir. Guðrún Katrín Árnadóttir Seyðisfirði, Kristinn V. Jóhannsson Neskaupstað, Sigfús Vilhjálmsson Mjóafirði, Jörundur Ragnarsson Austur-Héraði, Hrafnkell A. Jónsson Fellabæ. Tveir stjórnarmanna boðuðu forföll þeir Jónas Hallgrímsson Seyðisfirði og Sveinn Sigurbjarnarson Eskifirði.

Guðrún Katrín stýrði fundi. Gengið var til dagskrár:

1. Stjórn skipti með sér verkum.
Formaður: Guðrún Katrín Árnadóttir,
varaformaður: Kristinn V. Jóhannsson,
ritari: Hrafnkell A. Jónsson Fellabæ.

2. Rætt var um næstu verkefni stjórnar:   
a) Samtökunum sett skýr stefnumið. Guðrún Katrín dreyfði uppkasti að stefnumiðum. Ákveðið að stjórnarmenn létu breytingar ef þeir teldu þörf á, ganga á milli í tölvupósti.
b) Umræða um hvernig markmiðum samtakanna yrði komið á framfæri.   Stjórnarmenn munu eftir því sem þeir hafa tök á rita blaðagreinar.   Málinu komið á framfæri við þingmenn kjördæmisins og því unnið fylgi á vettvangi stjórnmálaflokkanna.
c) Rætt verði við formann og framkvæmdastjóra Sambands sveitarfélaga í Austurlandskjördæmi og óskað eftir að fá að koma málinu að á næsta aðalfundi SSA sem haldinn verður í næsta mánuði á Seyðisfirði.
d) Rætt var um áhyggjur sem komið hafa fram um að markmið þessara samtaka ynnu gegn jarðgagagerð milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar.   Eftirfarandi tillaga var samþykkt einróma:
Stjórnin lýsir yfir fullum stuðningi við gerð jarðgangna milli Reyðarfjarðar og Fáskrúðsfjarðar, sem næstu framkvæmd í jarðgangagerð.   Það er von stjórnarinnar að hafist verði handa við þá framkvæmd á þessu ári eins og áformað hefur verið.      
e) Rætt var um nauðsyn þess að finna samtökunum nafn sem væri      þjált og munntamt.
f) Rætt um ýmsar leiðir til að vinna jarðgangnagerð á Mið-Austurlandi stuðning meðal almenning.   Þar var bent á þörf þess að sýna á skíran hátt hversu miklar styttingar yrðu á leiðum milli þéttbýlisstaða á Mið-Austurlandi ef hugmyndum samtakanna yrði hrundið í framkvæmd.
Þá kom fram sú hugmynd að Byggðastofnun verði fengin til að meta þjóðhagslega hagkvæmni jarðgangagerðar með tilliti til þess að verði ekki af framkvæmdum er veruleg hætta á að byggðir fari í eyði og þar með verði verulegar opinberar eignir verðlausar, eins og eignir einstaklinga. Byggja þarf upp samsvarandi þar sem flóttafólkið sest að.
Eftirfarandi tillaga var samþykkt.

Stjórnin telur brýnt að metinn verði sá þjóhagslegi ávinningur sem fæst með styttingu leiða og stórauknu öryggi í samgöngum með þeim tillögum sem Samtökin leggja til í jarðgangagerð á Mið-Austurlandi.
Stjórnin telur eðlilegt að kostnaður við jarðgangagerð verði metinn á móti kostnaði samfélagsins vegna byggðasamdráttar.
Stjórnin beinir því til stjórnar Byggðastofnunar að gerð verði úttekt í samræmi við þessar hugmyndir.

Fleira var ekki bókað. 

Hrafnkell A. Jónsson ritari

 

 

Demo

Markmið Austurfréttar er að byggja upp vef sem tengir saman Austfirðinga, sama hvar þeir eru niðurkomnir og flytja fréttir úr þeirra samfélagi.

Samfélagsmiðlar

Þessi síða notar vafrakökur (e. cookies) til þess að upplifun þín af henni sé sem best og til þess að hjálpa okkur að veita þér sem besta þjónustu.